ZWROT PODAKTU

Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec należy pracować legalnie, a pracodawca powinien w tym czasie odprowadzić podatek.

Rozliczenie podatku jest obowiązkowe, a jego czas przypada na koniec maja. Rozliczyć się z (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz tj. 2018, 2017, 2016, 2015. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem się z urzędem polskim.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:

 1. Niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;

 2. Zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.

Kwota wolna od Podatku w Niemczech:

2015 = 8.472,00 euro
2016 = 8.652,00 euro

2017 = 8.820 euro

2018 = 9.000 euro

 

Od Podatku w Niemczech można odliczyć:

 1. Koszty uzyskania przychodu, jak np. koszty dojazdów lub prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, jeśli podatnik ma miejsce zamieszkania również w Polsce. Do tego wliczają się również pokój do pracy lub koszty dokształcania (rachunki za zakwaterowanie, umowa najmu);

 2. Wydatki specjalne, jak np. darowizny lub wydatki na opiekę nad dziećmi i nauczanie (bilety, paragony za paliwo)

 3. Nadzwyczajne obciążenie, jak np. koszty związane z chorobą, opłatą domu opieki, upośledzeniem lub koszty związane z utrzymaniem potrzebujących członków rodziny;

 4. Przy zarabiających niewielkie kwoty niewykorzystaną kwotę wolną z pierwszego zatrudnienia uwzględnia się jako kwotę wolną przy drugim zatrudnieniu.

Jak się rozliczyć z Niemieckim Urzędem Skarbowym?

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów. Aby przyśpieszyć procedurę można nam wysłać skany niezbędnych dokumentów:

 • LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG - kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

 • KOPIA ZAŚWIADCZENIE O POBRANYCH ŚWIADCZENIACH W NIEMCZECH – np. bezrobotne, chorobowe, urlopowe itp.

 • ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH W POLSCE – dokładnie wypełnić i potwierdzić w polskim Urzędzie Skarbowym, jeżeli rozliczasz się z małżonkiem/ą należy wpisać również dochody partnera na formularzu – Zaświadczenie UE/EOG

 • KOPIE RACHUNKÓW ZA WYNAJEM MIESZKANIA LUB ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH - z których wynika że pracodawca odtrącał Ci opłatę za mieszkanie.

 • BILETY RACHUNKI, FAKTURY ZA PRZEJAZDY POMIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI.

 • EINKOMMENSTEUERERKLARUNG - formularz zeznania podatkowego ( podpisać w lewym dolnym rogu w miejscu „Unterschrift” - jeżeli podatnik rozlicza się razem z małżonkiem/ą podpisują się oboje, podpis należy złożyć na odpowiednim formularzu za dany rok, który rozliczamy ). Nie wypełniać.

 • BANKVERBINDUNG FUR DIE ERSTATTUNG – czytelnie podpisać w pozycji „Unterschrift Steuerpflichtiger” - jeżeli podatnik rozlicza się razem z małżonkiem(-ką), to partner podpisuje się w pozycji ,,Unterschrift Ehegatte”. Nie wypełniać.

 • DANE KONTA BANKOWEGO: nazwa banku, nazwisko i imię właściciela konta, kod SWIFT/BIC banku, 26-cyfrowy nr konta IBAN w Polsce lub w Niemczech

 • FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i podpisany.

 • UMOWA – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy pozostaw sobie, drugi odeślij do nas.

2. W chwili skompletowania dokumentów As Group sporządza zeznanie podatkowe i wysyła w imieniu klienta do Niemieckiego Urzędu Podatkowego.

Urząd Niemiecki wydaje decyzję do 6 mcy. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Nas i do Państwa i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Niemiecki Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klientów pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną, wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji o zwrot podatku na konto.

 

3. Zwrot/ Dopłata podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot bezpośrednio na konto podatnika. Zwrot jest wypłacany w grudniu danego roku. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji.

 

ZASIŁEK RODZINNY - KINDERGELD

Firma As Group zajmuje się również składaniem wniosków o zwrot zasiłku rodzinnego do Niemieckiej Agencji Pracy ARBEITSAGENTUR. Dotyczy to wszystkich pracowników zatrudnionych legalnie w Niemczech od momentu wejścia Polski do UE (tj. od 01.05.2004).